Katsastus

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin ymmärretään myös kaupallisen merenkulun ja muiden vesillä liikkuvien merkitys. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. TraFi (Liikunteen turvallisuusvirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

Katsastuksia tehdään ilmoitettuina katsastuspäivinä veneilykauden alussa. Uusia, kesken kauden tulleita veneitä lukuunottamatta, vene tulee katsastaa kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksytty katsastus on voimassa seuraavaan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään kotiseuran venerekisteriin jolloin se saa oikeuden käyttää seuransa perälippua! Katsastukset tehdään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusjärjestelmän mukaisesti.

 

Katsastajat vastaavat myös mielellään katsastusta koskeviin kysymyksiin.

Seuralla on tällä hetkellä seitsemän koulutettua katsastajaa, joilla on voimassa oleva katsastuslupa. Viisi katsastajaa toimii Viholan sataman alueella ja kaksi vastaa Siuron sataman veneistä. Koulutamme uusia katsastajia Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastuskursseilla tarpeen vaatiessa, joten asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä katsastuspäällikköön.

 

 Veneen katsastaminen  Ajankohtaista katsastuksesta  Katsastusluokat  Katsastusvarusteet  Veneen rekisteröinti  Liputusohje  Katsastajien yhteystiedot