Syyskokous

Aika: 18.11.2020 18.00 - 19.00
Paikka: Nokia
Osoite: Viholanranta 9 a

Kuvaus

Seuran sääntömääräinen syyskokous

1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään mitkä veneilylajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena. 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta  johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten  keskuudesta johtokuntaan 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa  veneilylajia edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille  panemat asiat. 13. Kokouksen päättäminen.

« Takaisin